MIKRODOTACJE – ruszył nabór wniosków 2016!

29 lut 2016 15:34 Autor: mkuncewicz

Trwa trzeci rok realizacji projektu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina pn. „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Z dniem dzisiejszym, tj. 29 lutego 2016 r. rozpoczął się również nowy nabór wniosków w ramach projektu.

Kolejna edycja naboru wniosków to drobne zmiany w zapisach Regulaminu, do których zaliczyć można następujące kwestie: 

  1. pula środków została podzielona na dwie części – 270 000 dla młodych organizacji i grup z opiekunem i 50 000 na grup aplikujących samodzielnie (zostaną utworzone dwie listy rankingowe);
  2. zmieniono pkt. 5.1.5 regulaminu: obecnie o środki można aplikować i uzyskać wsparcie dwukrotnie w ciągu całego okresu trwania projektu (wnioskodawcy, którzy już dwukrotnie otrzymali wsparcie w poprzednich latach – nie mogą się już o nie ubiegać)
  3. zmianie uległa minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania wsparcia z 24 pkt na 32 pkt.;
  4. nie ma limitów naboru wniosków, wnioski zbierane są do wyczerpania puli środków.

 

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 r.

 

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mikrodotacje@karrsa.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny Mikrodotacje-Małe Inicjatywy Lokalne”.

 

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

 

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce mikrodotacje albo w załączonych poniżej dokumentach.

 

Wzorem ubiegłych lat zorganizowane zostaną dla Państwa spotkanie informacyjne, o terminach, miejscach i godzinach których poinformujemy w odrębnym komunikacie w najbliższych dniach.

Załączniki

application/msword
Formularz wniosku
Mikrodotacje 2016
388.5 KB
application/msword
Regulamin
Mikrodotacje 2016
446 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Harmonogram
Mikrodotacje 2016
513.27 KB
application/pdf
Karta oceny formalnej
Mikrodotacje 2016
548.52 KB
application/pdf
Karta oceny merytorycznej
Mikrodotacje 2016
490.9 KB